Úvod O oddílu

Obecné informace

Jsme smíšený skautský oddíl pro děti od první třídy až po rovery (cca od 15 let).

Sídlo

Sídlíme v Liboci – okrajové části Prahy 6 nedaleko obory Hvězda. Klubovnu máme v centru Malejov, Libocká 41, Praha 6 – Liboc. Je to vpravo od kostela sv. Fabiána a Šebestiána, vstup velkými dřevěnými vraty do zázemí Malejova (viz mapa).

Centrum Malejov Mapa

Kdo vede náš oddíl?

Hlavní vedoucí: Veronika Ryantová (Švejšušu)
RyantovaVeronika@seznam.cz,   +420 605 310 362

Zástupce hlavní vedoucí: Ondřej Trepeš (Vondráš)
Ondrej.Trepes@seznam.cz,   721 336 178

Klikni na jméno pro více informací

 

Struktura oddílu – družiny

Název družiny Čas schůzky Vedoucí / rádce
Benjamínci (předškoláci a 1. třída)
 Mravenci středa
16.00 ~ 17.00
Hana Moudrá Hanička
Barbora Břešťálová AkBára
Veronika Ryantová Švejšušu (od II.pololetí)
Mladčí vlčata a světlušky (2. a 3. třída)
 Makakové  pondělí
17:00 ~ 18:30
Kateřina Zíková Slanec
Anička Plachá Anička
 Vlaštovky  pondělí
17:00 ~ 18:30
Martin Šácha Namtir
Rudolf Líbal Rudy
Starší vlčata a světlušky (4. a 5. třída)
 Veverky  pondělí
17:00 ~ 18:30
Jáchym Žák Bubu
Jan Drmela Křupka
Grigoris Líbal Gego
Skauti a skautky (6. a 9. třída)
Oddílová rádkyně: Anežka Türková - Pastela
Dospělá podpora: Ondřej Trepeš - Vondráš
 Panteři  středa
17:00 ~ 19:00
Ema Žáková Prsten - rádkyně •
Antonín Lett Tonda - podrádce •
 Blbouni  středa
17:00 ~ 19:00
Cyril Čmejrek Cyril - rádce •
Lucie Vydrová Lucka - podrádkyně •

 

Akce pořádané oddílem

 

Schůzky

Příroda

Konají se pravidelně jednou týdně, rozpis kdo kam patří a kdy má schůzku najdete nahoře v tabulce. V případě, že se dítě nebude moci účastnit schůzky, vždy včas kontaktujte vedoucího schůzky, aby mohl upravit program.

 

Výpravy

Jsou buď jednodenní nebo víkendové. Jejich rozpis bývá pravidelně doplňován na webu (v sekci „akce“), je tam vždy i pro jakou družinu je akce určená a kdo z vedoucích je „patron“. Ohledně dotazů a přihlášení na akci se obracejte výhradně na tohoto člověka.

Ceny výprav se pohybují okolo 150-200 Kč/den (záleží na místě, ubytování a programu).

Na akce dostáváme dotace, to je však možné jen při určitém počtu dětí. Pokud bychom neměli na akci dostatečný počet dětí, musela by se oficiálně zrušit a vraceli bychom dotace za celý rok. Prosíme proto, abyste děti posílali na všechny naše akce.

Výpravy celkově prospívají fungování oddílu a naší snahou je vytvořit příjemné prostředí a silnou partu lidí, kteří si budou navzájem věřit a podporovat se. Při balení dětí na výpravy respektujte prosím přiložený seznam věcí.

 

Tábor

Vyvrcholením oddílové činnosti je letní tábor. Trvá tři týdny pro skauty a skautky, dva týdny pro světlušky a vlčata. Každý rok se většinou koná na jiném tábořišti. Bydlíme zde ve stanech s podsadou a vaříme si v polní kuchyni. Tábor má vždy určité téma, které prostupuje celým pobytem. Vedle celotáborové hry k táboru neodmyslitelně patří služba v kuchyni, hry, vzdělávací programy, rukodělné vyrábění, plnění zkoušek Paprsků, zpívání s kytarou, houslemi a flétnou, slavnostní Slibový oheň, dobrovolné ranní otužování, nástupy se státní vlajkou, výlety, koupání...

 

Z historie

Každý jednou začínal...

Na podzim roku 1990 byl založen dívčí skautský oddíl Kasiopea. Jedním ze zakladatelů a iniciátorů byl Vladimír Dvořák (Viking). Po táboře v Drevníkách v létě 1991 část lidí odešla. Zbylí členové s vůdkyní Annou Dvořákovou (Ančetem) pokračovali dál v působení dívčího oddílu a přejmenovali ho na Ztracenou hvězdu.

Roku 2005 předala dosavadní vůdkyně Radka Dvořáková vedení oddílu Tereze Ryantové (Sadígovi). O rok později se k nám přidali někteří členové již zaniklého turistického oddílu Smečka a náš oddíl se stal koedukovaný. V roce 2009 se novým vedoucím stala Lucka Slováková, která oddíl vedla 5 let.

Začátkem roku 2015 Lucka předala oddíl Veronice Ryantové - Švejšušu.

V současné době jsme stabilně fungující skautský oddíl bezmála se 70 členy.


Na závěr chceme poprosit všechny rodiče, aby členství svého dítěte ve skautu brali opravdu vážně a snažili se ho posílat na schůzky, výpravy i další akce pravidelně a dlouhodobě.

Skauting není jen zájmový kroužek na jeden školní rok, ale dlouhodobý výchovný proces trvající často od mladšího školního věku až do dospělosti. Právě vaší podporou umožňujete svému dítěti, aby bylo toto výchovné působení kvalitní. Nejedná se nám o náš soukromý zájem. Oddíl děláme pro děti, neboť jsme sami byli oddílem vychováni a nyní naplňujeme to, co kdysi naplňovali dřívější vedoucí pro nás.

Děkujeme všem, kteří nám důvěřují a jsou k našemu oddílu vstřícní.

Menu

Pro Ztracenou hvězdu vytvořil Alutom | Vygenerováno za 0,007s | Poslední úpravy: 28.02.2019 | Administrace