Úvod O skautingu

Skautská lilie Skautská lilie - symbol skautů
Junák (český skauting) je dobrovolná, nezávislá a nepolitická organizace sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden–Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Junák má 50 000 členů a je největším celostátním občanským sdružením dětí a mládeže v ČR. Zároveň je členem světových organizací skautek a skautů.

Roku 2007 jsme slavili sté výročí od založení skautingu.

Skautský slovníček

Slavnostní slibový večer Slavnostní slibový večer

 • KPZ = krabička poslední záchrany. Obsahuje drobné předměty, které se mohou běžně hodit.
 • Uzlovačka = silnější kus provázku cca 8 mm tlustý a 2 metry dlouhý.
 • Skautský zápisník = sešit formátu A5, do kterého si děti zapisují probrané znalosti z přírody, skautingu apod.
 • Výprava = oddílový výlet do přírody.
 • Benjamín = člen oddílu od 5 do 7 let.
 • Vlče = člen oddílu od 7 do 11 let.
 • Světluška = členka oddílu od 7 do 11 let.
 • Skaut(ka) = člen(ka) ve věku 11 - 15 let.
 • Rover(ka) = člen(ka) ve věku 15 - 26 let.
 • Nováček = dítě, které nově vstoupilo do oddílu.
 • Nováčkovská zkouška = plní se zpravidla první rok od vstupu nováčka do oddílu. Po splnění nováčkovské zkoušky se stává světluškou / vlčetem / skaut(-em/-kou).
 • Vůdcovská zkouška = zkouška, která oficiálně opravňuje vedoucího vést skautský oddíl. Skládá se mj. z pedagogických, psychologických, organizačních a právních znalostí a dovedností.
 • Skautský kroj = oficiální oblek skautů a skautek ČR. Skládá se mj. ze skautské košile a šátku. Člen by si ho měl opatřit nejpozději do tábora. Koupit se dá ve skautské prodejně (http://www.junshop.cz/inshop/).
 • Slibák / Slibový oheň = slavnostní oheň, při kterém se skládá slib.
 • Svojsíkův závod / Závod vlčat a světlušek = závod, ve kterém soutěží děti z více skautských oddílů mezi sebou.

Skautský zákon

 1. Skaut je pravdomluvný
 2. Skaut je věrný a oddaný
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. Skaut je zdvořilý
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. Skaut je veselé mysli
 9. Skaut je hospodárný
 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech a skutcích

Skautské heslo

Buď připraven

Skautský slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:

 • sloužit Nejvyšší pravdě a lásce věrně v každé době
 • plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské
 • duší i tělem být připraven pomáhat vlasti a bližním

Pro věřící: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Menu

Pro Ztracenou hvězdu vytvořil Alutom | Vygenerováno za 0,001s | Poslední úpravy: 08.09.2018 | Administrace